Sempre libera Cristina Pasaroiu

Cristina Pasaroiu: “E strano … Ah, fors’è lui … Sempre libera from “La Traviata”

Conductor: Matteo Beltrami